Často zaměňovaná slova v angličtině
Sem vložte podnadpis

Thin x slim

Thin - v negativním smyslu

Slim - štíhlý, zdravý

I'm not thin, I'm slim.

My friend x a friend of mine

My friend - vztahuje se ke jménu

My friend Peter will join us later.

A friend of mine - standartně se nepojí se jménem, ve smyslu "jeden můj známý"

A friend of mine told me that Theky hae great coffee there.

Food x meal

Food - nepočitatelné podstatné jméno, všeobecné

I always feel so happy when I see that our fridge is full of food.

Meal - počitatetelné podstatné jméno, označení jídel během dne, události spojené s jídlem

Dinner should not bet he biggest meal og the day.

Priceless x worthless

Priceless - mající nevyčíslitelnou hodnotu

Mona Lisa is priceless piece of art.

Worthless - bezcenný, nemají žádnou hodnotu

This little piece of paper is worthless.

Rob x steal

Rob - okrást někoho

My rife was robbed.

Steal - ukrást něco

My car was stolen.

Desert x dessert

Desert - poušť

Dessert - zákusek

Pomůcka - Na poušti je teplo, chceme tam zůstat krátkou dobu - čteme krátce, zákusek si chceme naopak vychutnávat delší dobu - čteme dlouze

Sometime x sometimes

Sometime - jednou, jednoho dne

I would like to visit Peru sometime in the future.

Sometimes - jednou za čas, občas

I sometimes eat too much and sleep too long.

Put on x wear

Put on - obléci si oblečení

Put on something else today.

Wear - nosit n sobě

You always wear the same T-shirt.

Unknown x infamous

Unknown - neznámý

An unknown soldier.

Infamous - nechvalně proslulý

Jack the ripper was an infamous killer.

Hope x wish

Hope - k vyjádření reálných přání

I hope that you will like this course at least little bit.

Wish - k vyjádření něčeho nereálného, spojeno s minulým časem

I wish you were here.

Control x check

Control - ovládat, vládnout, kontrolovat něčí chování nebo území

Check - zkontrolovat

Check if you have a valid pasport.

Medical check up - lékařská kontrola

Café x coffee

Café - kavárna

Coffee - káva

In the end x at the end

In the end - nakonec, konečně, ve významu jak to celé dopadlo

At fisrt theyy hated each other and in the end they got married.

We waited for the bus two hours and in the end we had to také a taxi.

At the end - na konci, ve významu blízko konce, často za tím následuje "of", na konci nějakého místa

At the end of movie there was great music.

At the end of our street.

Document x documentary

Dokument - dokument, doklad, listina

Documentary - dokumentární pořad

He loves watching dokumentaries about history.

Dairy x diary

Dairy - mlékárna, mléčný, mlékárenský

Diary - deník

Text x lyrics

Text - nějaký textový dokument

Lyrics - text písně

The lyrics are beatiful.

Ad x add

Ad - inzerát

Ad - zkratka od advert - advertisement

Add - přidat, dodat

Recipe x receipt

Recipe - recept (kuchařský)

Receipt - účtenka, stvrzenka

Historic x historical

Historic - slavný, důležitý v historii

When the Berlin Wall came down it was a historic occasion.

Historical - skutečně existující v historii, spojený se studiem věcí týkajících se historie

Archeologist found a large number of historical objels when they excavated the field.

Preservative x condom

Preservative - konzervant

Condom - kondom

Bear x bare

Bear - medvěd

Bare - holý, nahý, obnažený, pustý

Break x brake

Break - zlomit, rozbít, přestávka, průlom, zvrat

Brake - brzda, brzdit

Weather x whether

Weather - počasí

Whether - jestli, či, zda-li

Aisle x isle

Aisle - dlouhá ulička, chodbička mezi sedadly

Isle - ostrov, ostrůvek

Site x sight

Site - místo, plocha (building site, camping site,akcident site)

Sight - zrak, vidění, pohled

Lead x lead

Vést x olovo

Row x Row

Řada, veslovat x hádka, hádka

Live x live

Žít x živý

Record x rekord

Sloveso (přízvuk na druhé slabice) x podstatné jméno (přízvuk na první slabice)

Read x read

Číst x četl/a

Practice x practise

Trénink, cvičení x cvičit

Pomůcka: practise - "s" jako sloveso

Advice x advise

Rada x radit

Effect x affect

Účinek, dopad, vliv x ovlivnit, působit na, ovlivnit

Choice x choose

Volba x vybrat

Price x prize

Cena x ocenění, výhra

Than x then

Než (porovnávání) x tehdy, v té době, tenkrát

Lose x loose

Ztratit x volný, plandavý

Everyday x every day

Všední, každodenní x každý den


Čerpáno z kurzu: 76 nejčastěji zaměňovaných slov v angličtině