Modální slovesa - použití might, must, could a can’t
Sem vložte podnadpis

1. Pro přítomný nebo budoucí čas použij modální sloveso + infinitiv (bez "to")

"He may have an emotional problem."

Nebo modálního slovesa + be + -ing (pro děj, který pokračuje)

"He may be having emotional problems."

2. Pro minulý čas použij modální sloveso + have + minulé příčestí
"He may have got tired of Hollywood."

3. Použij "must", pokud víš, že je to určitě pravda.
"It must be a joke!" (nebo "It has to be a joke!")

4. Použij "may", "might" nebo "could" pokud si nejsi jistý/á, že je něco pravdivé.
"He might be serious, but I'm not sure to be honest."

5. Použij "can't", když víš, že něco není pravda nebo se to nestalo.

"He can't be for real."

" He can't have given up acting."čerpáno z Luke's English Podcast